Wesley College Melbourne Australia
International applications

Tiếng Anh là Ngôn ngữ Bổ sung

Trung học Wesley Hướng dẫn dành cho Học sinh tiếng Anh là Ngôn ngữ Bổ sung

Trung học Wesley có Chương trình Dự bị tiếng Anh tại phân hiệu Glen Waverley. Học sinh quốc tế sẽ đến thẳng trường Trung học Wesley từ nước ngoài, nhờ vậy các em sẽ trở thành các thành viên trọn vẹn của cộng đồng nhà trường khi đến nơi và ngay lập tức được đội ngũ nhân viên kinh nghiệm của chúng tôi chăm lo.

Trắc Nghiệm Tiếng Anh

Tất cả học sinh từ Lớp 5 trở lên mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ đều phải dự thí kỳ trắc nghiệm tiếng Anh do Dịch vụ Đánh giá Giáo dục Úc (Australian Education Assessment Services - AEAS) phụ trách. Nhà trường chỉ xét duyệt đơn xin ghi danh sau khi nhận được kết quả kỳ trắc nghiệm này. Học sinh có thể dự thí kỳ trắc nghiệm này tại Úc hoặc tại quốc gia nguyên quán của học sinh. Nơi tổ chức kỳ trắc nghiệm sẽ gửi thẳng kết quả của học sinh cho Trường Trung học Wesley.

  • Dịch vụ Đánh giá Giáo dục Úc (Australian Educational Assessment Services)
  • www.aeas.com.au
  • Điện thoại: + 61 9645 0077
  • Email: admin@aeas.com.au

Học sinh có được mời ghi danh học Trung học Wesley hay không sẽ tùy thuộc vào việc hoàn tất Chương trình Dự bị tiếng Anh và kỳ trắc nghiệm đạt yêu cầu để xác định học sinh đã đạt được đủ trình độ tiếng Anh để bắt đầu theo học chương trình học bình thường.

Chương Trình Dự Bị  Tiếng Anh

Chương trình Dự bị tiếng Anh của Trung học Wesley Glen Waverley sẽ có những lớp học theo nhu cầu để chuẩn bị cho học sinh học tập tại Trung học Wesley và tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường bao gồm Nghệ thuật Trình diễn và Thể thao. Học sinh sẽ được các chương trình chăm sóc tâm linh nổi bật của chúng tôi, nhân viên chuyên môn, điều phối viên và nhân viên, thầy cô dạy kèm và nhân viên tư vấn học sinh nói tiếng châu Á và tiếng Anh hỗ trợ. Nhờ có cơ hội có nhiều bạn thân, học sinh sẽ dễ chuyển sang các lớp học chương trình bình thường. Các lớp học của Chương trình Dự bị tiếng Anh là một phần của thời khóa biểu bình thường của trường và sẽ bao gồm việc tham dự các buổi tập họp và các nhóm dạy kèm. Tất cả học sinh sẽ được sử dụng các phương tiện của trường bao gồm Trung tâm Học tập, Trung tâm Tiện ích, phòng tập thể dục dụng cụ, Phòng Thí nghiệm Khoa học, nơi ăn uống tự phục vụ, sân chơi, Công nghệ Thông tin, Máy vi tính và Nghệ thuật Tạo hình.

Một khi học sinh đã đạt được trình độ tiếng Anh đủ để chuyển thành công sang chương trình học bình thường toàn thời gian, các em sẽ được tư vấn để giúp các em chọn các môn học từ rất nhiều các môn học được giảng dạy tại trường, và tiếp tục học tiếng Anh như Ngôn ngữ Bổ sung (EAL).

Trong trường hợp Chương trình Dự bị tiếng Anh không có chỗ, chúng tôi khuyên bạn nên hoàn tất một chương trình ELICOS tại một trong những nơi dưới đây:

  • Trường Avalon – cách Trung tâm Thương mại Melbourne 45 phút
  • Trung tâm Ngôn ngữ Melbourne
  • Trung tâm Ngôn ngữ Hawthorn