Wesley College Melbourne Australia
International applications

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยเวสลีย์

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี 1866 เป็นต้นมา วิทยาลัย เวสลีย์ได้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์สังคมและการศึกษาของออสเตรเลียและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านความคิดริเริ่ม มาตรฐานความเป็นเลิศ และในฐานะผู้นำ
การศึกษาในหลาย ๆ ด้าน

ประสบการณ์ที่เวสลีย์เป็นการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างนวัตกรรมกับประเพณี เสรีภาพกับความมีวินัยในตนเอง 
การเรียนรู้อย่างเป็นทางการกับความคิดสร้างสรรค์ ความสมดุลและความกว้างกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

วิทยาเขต

 • เอลสเตอร์นวิค (Elsternwick)

ชั้นเด็กเล็ก 3 ปีถึงชั้นปี 9 (ม.3)

12 กม. จากย่านศูนย์กลางธุรกิจเมืองเมลเบิร์น

 • เกลน เวฟเวอร์ลีย์ (Glen Waverley)

ชั้นเด็กเล็ก 3 ปีถึงชั้นปี 12 (ม. 6)

15 กม.จากย่านศูนย์กลางธุรกิจเมืองเมลเบิร์น

 • เซนต์ คิลดา โรด (St Kilda Road)

ชั้นเด็กเล็ก 3 ปีถึงชั้นปี 12 (ม. 6)

5 กม. จากย่านศูนย์กลางธุรกิจเมืองเมลเบิร์น

วิทยาเขตเอลสเตอร์นวิคตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเมลเบิร์นประมาณ 12 กิโลเมตรและรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กอายุ 3 ปีจนถึงชั้นปี 9 (ม. 3) จากนั้น นักเรียนจะเรียนต่อชั้นปี 10, 11 & 12 (ม. 4, 5 & 6) ที่วิทยาเขตเซนต์ คิลดา
โรด หรือเกลน เวฟเวอร์ลีย์ของวิทยาลัยเวสลีย์

วิทยาเขตเกลน เวฟเวอร์ลีย์มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน จากชั้นเด็กเล็กอายุ 3 ปีไปจนถึงชั้นปี 12 (ม.6) วิทยาเขตตั้งอยู่บนเนื้อที่ 18.5 เฮกเตอร์ มีสนามกว้างใหญ่ อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเมลเบิร์น 15 กิโลเมตร

วิทยาเขต เซนต์ คิลดา โรด ตั้งอยู่บนถนน เซนต์ คิลดา ห่างจากย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมลเบิร์นเพียงไม่กี่นาที
มีนักเรียนประมาณ 1,500 คนจากชั้นเด็กเล็กอายุ 3 ปีไปจนถึงชั้นปี 12 (ม. 6)

ศิษย์เก่า

นอกจากบุคคลสำคัญจำนวนมากในวงการศิลปะและการบันเทิงของออสเตรเลียแล้ว ศิษย์เก่าคนสำคัญของวิทยาลัยเวสลีย์ยังรวมไปถึง

 • นายกรัฐมนตรี 2 ท่าน
 • นักการเมือง 21 ท่าน
 • นักกีฬาโอลิมปิก 33 ท่าน
 • นักเรียนทุนการศึกษาโรดส์ 13 ท่าน
 • ผู้พิพากษาศาลสูงปัจจุบัน 5 ท่าน

ผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียหลายแห่ง นอกจากนี้ ผู้สำเร็จ

การศึกษาส่วนหนึ่งยังเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เคมบริดจ์
และฮาร์เวิร์ด ในสาขาแพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชศาสตร์ การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความคิดเห็นของนักเรียนนานาชาติ

"สามปีในวิทยาลัยเวสลีย์ เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำอย่างแท้จริงของการเดินทางชีวิตของผม ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ภูมิปัญญาที่จะแสวงหาความรู้ต่อไป แต่ยังให้ความเชื่อมั่นในอันที่จะกลายเป็นพลเมืองโลกอีกด้วย

คณาจารย์ที่เวสลีย์เป็นแบบอย่างที่น่านับถือ พวกเขาเป็นนักการศึกษาที่โดดเด่นในห้องเรียน ในขณะที่นอกห้องเรียนก็จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยให้การสนับสนุน ในฐานะนักเรียนที่มาจากต่างประเทศ การให้ความสำคัญแก่ด้าน
จิตวิญญาณของเวสลีย์เป็นส่วนที่น่าประทับใจในชีวิตนักเรียนของผมตลอดมา ด้วยรากฐานคริสตศาสนาที่หยั่ง
รากลึก ทางโรงเรียนอ้าแขนรับความเชื่อและประเพณีที่แตกต่างอย่างโอบอ้อมอารี  ประเพณีที่ได้รับการตระหนัก
ในคุณค่าอย่างยิ่งของเวสลีย์ ควบคู่กับความหลากหลายที่ลุ่มลึก ช่วยให้ความหมายที่แท้จริงแก่ความมุ่งมั่น
อย่างต่อเนื่องของวิทยาลัยในเรื่องความยุติธรรมทางสังคม

เวสลีย์เป็นสถานที่ที่ให้ความสำคัญและปลูกฝังความสามารถ และประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองเป็นตัวอย่างที่ดี
ในเรื่องนี้ ในปี 2006 โรงเรียนเลือกผม ซึ่งเป็นนักเรียนที่มาอยู่ในออสเตรเลียได้เพียงสองปี เป็นหนึ่งในประธาน
นักเรียนของโรงเรียนหลังจากจบจากโรงเรียนด้วยคะแนน ATAR 99.7 ผมตัดสินใจที่จะเรียนหลักสูตรปริญญา
นิติศาสตร์ควบพาณิชยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประสบการณ์ที่น่าประทับใจของผมที่เวสลีย์ช่วยให้ผมมี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในมหาวิทยาลัยและในชุมชนที่กว้างกว่า หลังจากการตั้งสมาคม
นักศึกษาสองสมาคมสำหรับงานอาสาสมัครและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว ผมก็ได้เข้าไปเล่นการเมือง
นักศึกษาและได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเมลเบิร์น (Melbourne University Student Union) เวสลีย์ให้ความเชื่อมั่นและภูมิปัญญาในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ ซึ่งผมจะรู้สึกขอบคุณไปตลอดกาล"

Jimmy Jin  สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเวสลีย์ ปี 2006  

Sapere Aude – กล้าที่จะฉลาด

วิทยาลัยเวสลีย์เมลเบิร์นเป็นโรงเรียนอิสระระบบสหศึกษาที่พัฒนาบุคคลที่สมบูรณ์ผ่านหลักการการเรียนรู้ที่เป็นอมตะ

 • รู้
 • กระทำ
 • ใช้ชีวิตร่วมกับ
 • เป็น

ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญา